Usługi

Biuro rachunkowe prowadzi usługi w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • karta podatkowa
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • sporządzanie deklaracji do GUS, NBP
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat
 • obsługa kadrowo – płacowa
 • reprezentowanie klienta w urzędach
 • rejestracja działalności gospodarczej w Urzędach Miasta/Gminy i KRS
 • SPORZĄDZANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ