Cennik

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  • Formy prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp. z o.o.);
  • Formy prowadzonej ewidencji księgowej (księgi handlowe, PKPiR, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa);
  • Status płatnika VAT (czynny/zwolniony);
  • Branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna);
  • Ilości dokumentów księgowych;
  • Liczby zatrudnianych pracowników (obsługa z kadrami);
  • Innych, np. transakcje zagraniczne – wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów (WNT, WDT), eksport i import.

Sporządzenie sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat na koniec roku obrotowego równa się wysokości miesięcznej opłaty za prowadzenie księgi handlowej.